Villkor

GDPR
care4Horses.se värnar om din personliga integritet, därför sker all hantering av personuppgifter inom care4horses.se i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).


Leverans och godkännande av order
Inkommande order behandlas vanligen inom 2-3 vardagar. Vi förbehåller oss rätten att avböja en order. Leveranstiden är normalt ca 3-5 vardagar, men kan vara längre i vissa fall. Vid förseningar meddelar vi alltid kunden om detta via e-post eller telefon, användandes de angivna kontaktuppgifterna. Säljaren är inte ansvarig för eventuella direkta eller indirekta kostnader eller förluster vid förseningar i leveransen. Avtalet mellan köpare och säljare upprättas mellan parterna då säljaren bekräftat ordern per e-post eller efter att det första varupartiet levererats.


Priser och betalningsvillkor
Priser i nätbutiken visas med moms. Exakt belopp att betala kan ses på kassasidan innan godkännande av order. Säljaren förbehåller sig rätten att justera priserna vid tryck- eller sakfel, eller om de aktuella priserna vid leveransen inte stämmer med priserna vid beställningen. Kunden kontaktas alltid i förekommande fall användandes de angivna kontaktuppgifterna. Vid större ordervolymer och återkommande order, kan utöver dessa allmänna villkor appliceras separata leveransvillkor. Vi tillämpar Fri Frakt vid köp över 1000:-.


Reklamation och/eller returer
Eventuell reklamation skall göras omedelbart, dock senast 14 dagar efter varumottagandet. Vi rekommenderar att detta alltid görs skriftligt via e-post eller brev. Faktura- eller kvittokopia måste alltid bifogas. Vid frågor eller tveksamheter, vänligen kontakta oss. För att en inkommen reklamation skall kunna utredas och behandlas måste varan skickas fysiskt till Care4Horses Sweden AB, Munkebergsvägen 159, 291 65 Kristianstad. Vid godkänd reklamation kommer säljare och köpare överens om att välja att ersätta varan eller kreditera värdet av varorna till kunden. Säljaren har inget övrigt ansvar. Säljaren löser inte ut transporter för vilka frakten inte har betalats.


Adressförändring
Om köparens adress eller andra kontaktuppgifter ändras efter att order skickats in skall detta meddelas säljaren omedelbart. Kunden ansvarar för att ange kompletta kontaktuppgifter och för att vid förändring av dessa meddela detta omedelbart till säljaren.


Äganderättsförbehåll
Säljaren förbehåller sig äganderätten och rätten att återta levererade varor tills köpesumman och andra eventuella kostnader har betalats i sin helhet.


Beställarens behörighet
Den person som godkänner en order i nätbutiken försäkrar att han eller hon har behörighet att genomföra beställningen enligt gällande försäljningsvillkor, samt att köparens namn, adress, och telefonnummer är korrekt angivna i beställningen.


Konsumentens ångerrätt
Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal genom att meddela näringsidkaren detta inom 14 dagar efter att varan togs emot eller det första varupartiet togs emot. Returnering av varan anses också som ett meddelande om frånträde. När Care4Horses Sweden AB har mottagit annulleringen av köpet returneras varans fulla pris omgående och senast inom 30 dagar från mottagen annullering. Om konsumenten annullerar köpet, måste varan returneras inom rimlig tid till Care4Horses Sweden AB inom 14 dagar. Fraktkostnaden ligger på konsumenten.


Hantering av kunduppgifter
Care4Horses Sweden AB ev.  kundregister är konfidentiellt; vi förbinder oss att inte vidareförmedla uppgifter till tredje part.


Ytterligare villkor

Försäljningsvillkor gäller enligt denna ordning, om inte säljare och köpare avtalar om annat. Säljaren ansvarar inte för tryck- eller sakfel i produktbeskrivningar eller andra texter. Eventuella tvister löses alltid hos tingsrätten på säljarens hemort, om det inte av andra lagstadgade orsaker krävs annat.


Kontakta VD, Ulrika Keef för övrig information. Telefon: (+46) 070-2228988 E-post: info@care4horses.se