Träning av häst/ekipage

Rehabiliterande Hästträning: 

Individuellt anpassad stärkande och rehabiliterande träning för häst. Uppsutten eller avsutten. Träningssätt anpassas efter aktuell häst och beslutas tillsammans med hästägare/ryttare el dyl. Ca 30-60 min.

PRIS: 350kr - 500kr inkl moms

Vid bokning av fler hästar i samma stall tas ingen reseersättning.

Ekipage Träning Rehab

Här tittar jag på hela ekipaget med ryttaren som utgångspunkt utifrån ett "rehab tänk" och ger råd och tips på övningar ur ett stärkande och rehabiliterande perspektiv. Mellan ca 30-60 min

PRIS: 350kr - 600kr inkl moms

Vid bokning av fler hästar i samma stall tas ingen reseersättning.